رفع عیب باتری

رفع عیب باتری
اگر سطح اسید از حد لازم کمتر باشد: علت آن شارژ بیش از حد لازم بوده و آب و اسید آن تبخیر شده است، که در این صورت باید به باتری آب مقطر اضافه شود.
اسید از درب باتری بیرون می ریزد: علت آن این است که ولتاژ بیش از حد زیاد است و یا سطح اسید بالاتر از حد لازم است، که در این حالت باید اضافی آن کم شود و یا آفتامات را کنترل و بررسی کنید تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
وزن اسید در محلول بالا است: علت آن ریختن اسید اضافی در باتری است که باید تنظیم اسید در باتری صورت گیرد.
وزن اسید در محلول پایین است: که علت آن نقص فنی دینام یا وجود اتصال در کابل ها و یا خالی بودن باتری است. برای رفع عیب باید دینام امتحان گردد، سیم کشی بررسی شود و یا باتری شارژ گردد.
اگر باتری به اندازه کافی شارژ نشود: علت آن شل بودن تسمه دینام و یا اشکال داشتن دینام یا کابل های باتری است که باید تسمه را محکم کنید و یا رله ولتاژ را تعویض نمایید یا کابل های آن را محکم ببندید.
مقدار شارژ بیش از حد لازم باشد: رله آفتامات دینام ایراد دارد، که باید امتحان شود و در صورت لزوم تعویض گردد.
توان باتری کم شده: که امکان شل بودن بست های باتری و سولفاته زدن باتری می باشد.
اگر باتری به تدریج و کم کم خالی (دشارژ) شود: یا در سیم کشی اتصالی ضعیف وجود دارد یا صفحات باتری در حال خرابی است. اگر ناگهان و یک مرتبه خالی شود در سیم کشی اتصالی قوی است و یا صفحات داخل باتری اتصالی دارند. که در هر دو حالت فوراً باید رفع نقص شود.
همیشه در زمان استارت پای خود را روی کلاچ قرار دهید تا ارتباط بین موتور و گیربکس قطع شود و نیروی استارت فقط صرف گرداندن موتور شود.
نحوه صحیح باتری به باتری
اگر در زمان استارت زدن، صدایی از استارت به گوش نرسد و همچنین وسائل برقی اتومبیل کار نکند و یا ضعیف کار کنند نشانه دشارژ شدن باتری خواهد بود. برای شارژ باتری می توان عمل باتری به باتری را انجام داد. به این ترتیب که قطب مثبت باتری شما به مثبت باتری کمکی و قطب منفی باتری شما به منفی باتری کمکی و یا به بدنه بدون رنگ اتومبیل کمکی زده شود، توجه شود بهتر است اتومبیل کمکی روشن باشد.
برای چند دقیقه صبر کنید و سپس استارت بزنید تا اتومبیل شما روشن شود. سپس کابل های کمکی را جدا کنید. ترتیب جدا کردن درست معکوس ترتیب اتصال کابل های کمکی می باشد. (اول منفی و بعد مثبت) ضمناً توجه گردد که باتری کمکی ولتاژ یکسان با باتری شما داشته باشد.
نکته ایمنی
همیشه برای باز کردن باتری از روی اتومبیل، ابتدا بست قطب منفی باتری را باز کنید. در غیر این صورت آچار در دست شما به هر جا اتصال کند، احتمال جرقه زدن می رود.
نگهداری و رسیدگی به باتری مساوی است با افزایش طول عمر و کارکرد بهتر باتری.